Archiv pro měsíc: Září 2015

Volba nového radního

Dnes se na 5. veřejném zasedání zastupitelstva naší obce volil nový radní poté, co Pavel Horalík funkci složil. Tímto chci novému radnímu, zastupiteli za Hnutí ANO 2011 Víťovi Janíčkovi, popřát k jeho zvolení do této funkce mnoho dobrých nápadů a rozhodnutí ve prospěch Šumic. Také chci vyzdvihnout odvahu a férovost ostatních zastupitelů včetně starosty p. Jančáře za toto rozhodnutí i za dosavadní působení na obecním úřadě.

Petr Brumovský